Szanowni Państwo

w związku z aktualnie trwającą pandemią, nawiązując do zaleceń Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne informujemy, iż do odwołania wnioski będą przyjmowane bez możliwości ich bieżącej weryfikacji pod kątem poprawności wypełnionych rubryk oraz kompletności. PROSIMY zatem do dołożenie wszelkich starań, by składane wnioski były kompletne, zawierały wszystkie wymagane załączniki oraz były poprawnie  i czytelnie wypełnione.  

W przypadku wątpliwości lub trudności prosimy o kontakt telefoniczny kom. 885 390 570,  stacjonarny 32 415 20 28 wewn. 1 lub 32 415 94 62 wewn. 1 – POMOŻEMY ZDALNIE, krok po kroku wyjaśnimy wszelkie niejasności.

 

Wnioski można składać:

– pocztą tradycyjną,

– osobiście w wyznaczonym do tego miejscu w urzędzie,

– SOW (System Obsługi Wsparcia) dot. wyłącznie turnusów rehabilitacyjnych oraz przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych)

 

APELUJEMY  o racjonalne i odpowiedzialne zachowanie oraz stosowanie się do zaleceń służb sanitarnych.

Wsparcie osób niepełnosprawnych ze środków PFRON

Wsparcie osób niepełnosprawnych ze środków PFRON program „Aktywny Samorząd”

Aktualności

Skip to content