Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu informuje, iż Rada Powiatu Raciborskiego w dniu  30 września br. podjęła uchwałę w sprawie podziału środków PFRON.

Dokonano zwiększeń środków finansowych w ramach zadań rehabilitacji społecznej tj.:
– dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane na podstawie odrębnych przepisów,
– dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku  z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.

Skip to content