Wsparcie osób niepełnosprawnych ze środków PFRON program „Aktywny samorząd”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, iż wnioski w ramach programu „Aktywny samorząd” można składać w formie papierowej oraz w formie elektronicznej w systemie SOW https://sow.pfron.org.pl już od dnia 1 marca 2024 r.

W celu złożenia dokumentów należy posiadać PROFIL ZAUFANY lub podpis elektroniczny.
Aby uzyskać instrukcję utworzenia PROFILU ZAUFANEGO należy odwiedzić stronę:

https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/jst/aktualnosci/page/index.html

https://pz.gov.pl/pz/index

https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany

https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/profil-zaufany-ego-

lub zapoznać się z ofertą banku, w którym posiadają Państwo rachunki.

Program „Aktywny samorząd” finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w powiecie raciborskim realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu.

Szczegółowe informacje na temat programu „Aktywny samorząd” dostępne są na stronie internetowej PFRON:
https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/aktywny-samorzad-w-2024-roku/

Program „Aktywny samorząd” w 2024 roku obejmuje następujące obszary wsparcia:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania samochodu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);
 • Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);
 • Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego);
 • Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu);

Wnioski do pobrania

 • Wniosek A1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania samochodu dla osób z dysfunkcją narządu ruchu (wniosek dostępny również w systemie SOW) PDF
 • Załącznik 1 – oświadczenie wnioskodawcy wraz z klauzulą informacyjną RODO (załącznik dostępny również w systemie SOW) DOC PDF
 • Załącznik 2 – zaświadczenie lekarskie (załącznik dostępny również w systemie SOW) DOC PDF
 • Lista załączników (informacja również dostępna w systemie SOW) DOC PDF
 • Kwota wnioskowana – wniosek papierowy DOC PDF
 • Uzasadnienie wniosku – wniosek papierowy DOC PDF

 

 • Wniosek A2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy dla osób z dysfunkcją narządu ruchu (wniosek dostępny również w systemie SOW) PDF
 • Załącznik 1a – oświadczenie wnioskodawcy wraz z klauzulą informacyjną RODO (załącznik dostępny również w systemie SOW) DOC PDF
 • Załącznik 2 – zaświadczenie lekarskie (załącznik dostępny również w systemie SOW) DOC PDF
 • Lista załączników (informacja również dostępna w systemie SOW) DOC PDF
 • Uzasadnienie wniosku – wniosek papierowy DOC PDF

 

 • Wniosek A3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy dla osób z dysfunkcją narządu słuchu (wniosek dostępny również w systemie SOW) PDF
 • Załącznik 1b – oświadczenie wnioskodawcy wraz z klauzulą informacyjną RODO (załącznik dostępny również w systemie SOW) DOC PDF
 • Lista załączników (informacja również dostępna w systemie SOW) DOC PDF
 • Uzasadnienie wniosku – wniosek papierowy DOC PDF

 

 • Wniosek A4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu dla osób z dysfunkcją narządu słuchu (wniosek dostępny również w systemie SOW) PDF
 • Załącznik 1 – oświadczenie wnioskodawcy wraz z klauzulą informacyjną RODO (załącznik dostępny również w systemie SOW) DOC PDF
 • Załącznik 2c – zaświadczenie lekarskie (załącznik dostępny również w systemie SOW) DOC PDF
 • Lista załączników (informacja również dostępna w systemie SOW) DOC PDF
 • Kwota wnioskowana – wniosek papierowy DOC PDF
 • Uzasadnienie wniosku – wniosek papierowy DOC PDF

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu rąk);
 • Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania;
 • Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku);
 • Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy);
 • Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności);

Wnioski do pobrania

 • Wniosek B1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania dla osób dysfunkcją narządu wzroku lub obu rąk (wniosek dostępny również w systemie SOW) PDF
 • Załącznik 1a – oświadczenie wnioskodawcy wraz z klauzulą informacyjną RODO (załącznik dostępny również w systemie SOW) DOC PDF
 • Załącznik 2a – zaświadczenie lekarskie – wzrok (załącznik dostępny również w systemie SOW) DOC PDF
 • Załącznik 2b – zaświadczenie lekarskie – ruch (załącznik dostępny również w systemie SOW) DOC PDF
 • Lista załączników (informacja również dostępna w systemie SOW) DOC PDF
 • Uzasadnienie wniosku – wniosek papierowy DOC PDF
 • Informacja na temat sposobu wypełnienia zaświadczenia lekarskiego przez okulistę PDF

 

 • Wniosek B2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania (wniosek dostępny również w systemie SOW) PDF
 • Załącznik 1 – oświadczenie wnioskodawcy wraz z klauzulą informacyjną RODO (załącznik dostępny również w systemie SOW) DOC PDF
 • Lista załączników (informacja również dostępna w systemie SOW) DOC PDF
 • Uzasadnienie wniosku – wniosek papierowy DOC PDF

 

 • Wniosek B3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania dla osób z dysfunkcją narządu wzroku (wniosek dostępny również w systemie SOW) PDF
 • Załącznik 1b – oświadczenie wnioskodawcy wraz z klauzulą informacyjną RODO (załącznik dostępny również w systemie SOW) DOC PDF
 • Załącznik 2a – zaświadczenie lekarskie – wzrok (załącznik dostępny również w systemie SOW) DOC PDF
 • Lista załączników (informacja również dostępna w systemie SOW) DOC PDF
 • Uzasadnienie wniosku – wniosek papierowy DOC PDF
 • Informacja na temat sposobu wypełnienia zaświadczenia lekarskiego przez okulistę PDF

 

 • Wniosek B4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania dla osób z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy (wniosek dostępny również w systemie SOW) PDF
 • Załącznik 1c – oświadczenie wnioskodawcy wraz z klauzulą informacyjną RODO (załącznik dostępny również w systemie SOW) DOC PDF
 • Załącznik 2c – zaświadczenie lekarskie (załącznik dostępny również w systemie SOW) DOC PDF
 • Lista załączników (informacja również dostępna w systemie SOW) DOC PDF
 • Uzasadnienie wniosku – wniosek papierowy DOC PDF

 

 • Wniosek B5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, dla osób do 16 roku życia lub osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (wniosek dostępny również w systemie SOW) PDF
 • Załącznik 1 – oświadczenie wnioskodawcy wraz z klauzulą informacyjną RODO (załącznik dostępny również w systemie SOW) DOC PDF
 • Lista załączników (informacja również dostępna w systemie SOW) DOC PDF
 • Uzasadnienie wniosku – wniosek papierowy DOC PDF

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielnie poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym;
 • Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności);
 • Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);
 • Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne – co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);
 • Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania);

Wnioski do pobrania

 • Wniosek C1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (wniosek dostępny również w systemie SOW) PDF
 • Załącznik 1 – oświadczenie wnioskodawcy wraz z klauzulą informacyjną RODO (załącznik dostępny również w systemie SOW) DOC PDF
 • Załącznik 2 – zaświadczenie lekarskie (załącznik dostępny również w systemie SOW) DOC PDF
 • Załącznik 3 – propozycja (oferta) specyfikacji i kosztorysu do wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (załącznik dostępny również w systemie SOW-należy wypełnić za pomocą formularza aktywnego) DOC PDF
 • Lista załączników (informacja również dostępna w systemie SOW) PDF
 • Kwota wnioskowana – wniosek papierowy DOC PDF
 • Uzasadnienie wniosku – wniosek papierowy DOC PDF

 

 • Wniosek C2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (wniosek dostępny również w systemie SOW) PDF
 • Załącznik 1 – oświadczenie wnioskodawcy wraz z klauzulą informacyjną RODO (załącznik dostępny również w systemie SOW) DOC PDF
 • Lista załączników (informacja również dostępna w systemie SOW) PDF
 • Uzasadnienie wniosku – wniosek papierowy DOC PDF

 

 • Wniosek C3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości (wniosek dostępny również w systemie SOW) PDF
 • Załącznik 1 – oświadczenie wnioskodawcy wraz z klauzulą informacyjną RODO (załącznik dostępny również w systemie SOW) DOC PDF
 • Załącznik 2 – zaświadczenie lekarskie (załącznik dostępny również w systemie SOW) DOC PDF
 • Specyfikacja protezy (załącznik dostępny również w systemie SOW) PDF
 • Lista załączników (informacja również dostępna w systemie SOW) PDF
 • Kwota wnioskowana – wniosek papierowy DOC PDF
 • Uzasadnienie wniosku – wniosek papierowy DOC PDF

 

 • Wniosek C4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne co najmniej na III poziomie jakości (wniosek dostępny również w systemie SOW) PDF
 • Załącznik 1 – oświadczenie wnioskodawcy wraz z klauzulą informacyjną RODO (załącznik dostępny również w systemie SOW) DOC PDF
 • Załącznik 2 – zaświadczenie lekarskie (załącznik dostępny również w systemie SOW) DOC PDF
 • Specyfikacja naprawy protezy (załącznik dostępny również w systemie SOW – należy wypełnić za pomocą formularza aktywnego) PDF
 • Lista załączników (informacja również dostępna w systemie SOW) PDF
 • Kwota wnioskowana – wniosek papierowy DOC PDF
 • Uzasadnienie wniosku – wniosek papierowy DOC PDF

 

 • Wniosek C5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego (wniosek dostępny również w systemie SOW) PDF
 • Załącznik 1 – oświadczenie wnioskodawcy wraz z klauzulą informacyjną RODO (załącznik dostępny również w systemie SOW) DOC PDF
 • Załącznik 2 – zaświadczenie lekarskie (załącznik dostępny również w systemie SOW) DOC PDF
 • Lista załączników (informacja również dostępna w systemie SOW) PDF
 • Kwota wnioskowana – wniosek papierowy DOC PDF
 • Uzasadnienie wniosku – wniosek papierowy DOC PDF

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką, pomoc adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka).

Wnioski do pobrania

 • Wniosek D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (wniosek dostępny również w systemie SOW) PDF
 • Załącznik 1 – oświadczenie wnioskodawcy wraz z klauzulą informacyjną RODO (załącznik dostępny również w systemie SOW) DOC PDF
 • Lista załączników (informacja również dostępna w systemie SOW) PDF
 • Uzasadnienie wniosku – wniosek papierowy DOC PDF

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkolę wyższej lub w szkole policealnej lub kolegium, a także do osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Wnioski do pobrania

 • Wniosek M II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym (wniosek dostępny również w systemie SOW) PDF
 • Załącznik 1 – oświadczenie wnioskodawcy wraz z klauzulą informacyjną RODO (załącznik dostępny również w systemie SOW) DOC PDF
 • Załącznik 2 – zaświadczenie z uczelni (załącznik dostępny również w systemie SOW) DOC PDF
 • Lista załączników (informacja również dostępna w systemie SOW) DOC PDF

Dodatkowe druki

 • Prośba na przywrócenie terminu na złożenie wniosku PDF
 • Informacja dla Wnioskodawców aplikujących za pośrednictwem ustanowionego Pełnomocnika wraz z oświadczeniem PDF
 • Wzór Pełnomocnictwa – SOW PDF
 • SOW – odwołanie pełnomocnictwa PDF
 • Wyjaśnienie dotyczące ustalenia wysokości dochodu PDF

Procedury

Terminy składania wniosków


MODUŁ I
Od 01.03.2024r. do 31.08.2024r.

MODUŁ II
(rok akademicki 2023/2024) od 01.03.2024r. do 31.03.2024r.
(rok akademicki 2024/2025) do 10.10.2024r.

 

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW
MODUŁ I
Od 01.03.2022r. do 31.08.2022r.

MODUŁ II
(rok akademicki 2021/2022) od 01.03.2022r. do 31.03.2022r.
(rok akademicki 2022/2023) do 10.10.2022r.

Skip to content