Gdzie szukać pomocy

Stowarzyszenie Persona na rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego, mające swoją siedzibę przy ul. Karola Miarki 7/1 w Raciborzu, wznowiło działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej, którego funkcjonowanie dofinansowywane jest przez Powiat Raciborski. Z pomocy skorzystać można od poniedziałku do piątku w godz. 16:00 – 19:00 (tel. 032 414 96 90). Telefonicznie skontaktować można się z psychologiem przez całą dobę pod numerem 722 304 453, bezpośrednio – w godzinach przyjęć. Kontakt w sprawie realizowanych projektów pod numerem telefonu 695 933 584.

Psychologiczna interwencja kryzysowa skierowana jest do osób dotkniętych kryzysem o różnym podłożu i nasileniu, a mianowicie:

 • kryzysem rodzinnym (związanym z etapem życia człowieka i rodziny),
 • kryzysem psychiatrycznym (próby i tendencje samobójcze, alkoholizm i inne, uzależnienia, problemy osobowościowe, kryzysy spowodowane chorobą psychiczną, intoksykacje, depresje),
 • kryzysem psychospołecznym związanym z urazowymi wydarzeniami życiowymi (bezrobocie, bezdomność, problemy finansowe, mieszkaniowe, samotność, mobbing i przemoc),
 • ostrym kryzysem sytuacyjnym (żałoba, utrata).

Celem podejmowanej interwencji kryzysowej jest udzielanie pomocy w przechodzeniu i pozytywnym rozwiązywaniu kryzysu w sytuacji stresu pourazowego (PTSD) lub przeciążenia psychicznego krytycznymi zdarzeniami, a w szczególności:

 • szybka ocena kryzysu (diagnoza), identyfikacja i konfrontacja problemu kryzysowego i jego rozwiązanie,
 • odreagowanie negatywnych emocji – debriefing i fizyczne zabezpieczenie osoby w sytuacji traumy,
 • złagodzenie objawów reakcji kryzysowej oraz redukcja symptomów kryzysu i przywrócenie równowagi psychicznej oraz sprawności funkcjonowania,
 • zapobieganie dezorganizacji życia i przejścia ostrego kryzysu w stan chroniczny,
 • wzmacnianie konstruktywnych sposobów radzenia sobie i przywrócenie umiejętności radzenia sobie,
 • ocalenie życia w przypadku prób i tendencji samobójczych,
 • przeciwdziałanie samobójstwom i zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego,
 • pomoc psychologiczna dla funkcjonariuszy policji i straży pożarnej.

W Raciborzu przy ul. Sempołowskiej 5 działa, prowadzone przez Stowarzyszenie Przyjaciół Człowieka „Tęcza”, Dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. W ramach swojej działalności w Centrum odpowiednią pomoc uzyskać mogą matki z dziećmi, kobiety w ciąży oraz kobiety będące ofiarami przemocy w rodzinie. Centrum zapewnia kobietom i ich dzieciom miejsce pobytu i wyżywienie. Ponadto organizuje terapię zajęciową dla kobiet, przeprowadza dla nich spotkania edukacyjne oraz zabezpiecza spotkania interwencyjne ofiar przemocy z psychologiem oraz specjalistyczną pomoc socjoterapeutyczną i terapeutyczną.

Biuro Stowarzyszenia Przyjaciół Człowieka „Tęcza”
ul. Wojska Polskiego 8
47-400 Racibórz
Tel. 32 417 85 56
e-mail: stowarzyszenie_tecza@poczta.onet.pl
http://stowarzyszenie-tecza.org

Dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży
ul. Sempołowskiej 5
47-400 Racibórz
tel. 32 417 58 54

 

Skip to content