Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że na stronie PCPR, w zakładce ”pomoc osobom niepełnosprawnym, wsparcie ze środków PFRON” umieszczono druki wniosków obowiązujące w 2022 roku.

Skip to content