Komunikat i apel w sprawie zagrożenia koronawirusem COVID-19

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 2 marca 2020 roku (Dz.U poz 374) o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem   i zwalczaniem COVID-19 , innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, nawiązując do zaleceń Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne apelujemy o:

  • rezygnację z wizyty w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu  wszystkich osób, które w ciągu ostatnich 14 dni przebywały na obszarach objętych wirusem bądź miały kontakt z osobą zarażoną, mają podwyższoną temperaturę, kaszel i duszności,
  • pozostanie w domu do czasu powrotu do zdrowia wszystkich osób, które mają objawy, ale nie były w kraju, w którym występuje koronawirus,
  • ograniczenie osobistej wizyty w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu , jeżeli nie jest to niezbędne do załatwienia sprawy strony/interesanta i kontakt z PCPR poprzez telefon 32 415 20 28 , 32 415 94 62,
  • w przypadku konieczności wizyty w PCPR – ograniczenie liczby osób towarzyszących,

przestrzeganie zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej i stosowanie się do wytycznych służb sanitarnych w zakresie kwarantanny i zasad higieny.

KONTAKT Z POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W RACIBORZU:

  • informację można uzyskać telefonicznie 32 415 20 28, 32 415 94 62, faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: pcpr@pcpr.raciborz.org.pl
  • wnioski, pisma i wszelkie inne dokumenty można przesyłać do PCPR pocztą tradycyjną,

Uprzejmie informujemy, że sytuacja jest dynamiczna i nie wykluczamy, że w razie potrzeby mogą zostać wprowadzone dalej idące ograniczenia.
Apelujemy o korzystanie wyłącznie ze sprawdzonych źródeł informacji o koronawirusie, które znajdziecie Państwo w serwisach instytucji publicznych,                      na stronach: www.gis.gov.pl, gov.pl/koronawirus i dzwoniąc pod numer bezpłatnej infolinii NFZ 800-190-590.

Apelujemy o racjonalne i odpowiedzialne zachowanie oraz stosowanie się do rekomendacji służb sanitarnych i profesjonalistów medycznych.

Przypominamy, że w profilaktyce zakażenia wirusem niezbędne jest przestrzeganie zasad higieny: częste mycie rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości, np. podczas podróży, ich dezynfekcja środkiem na bazie alkoholu.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Raciborzu

ul. Klasztorna 6
47-400 Racibórz
tel./fax: 32 415 20 28
32 415 94 62
pcpr@pcpr.raciborz.org.pl
ePUAP: /pcprraciborz/SkrytkaESP


Godziny pracy:
poniedziałek – piątek: 07:30 – 15:30

Przyjmowanie interesantów:
poniedziałek – wtorek: 11:00 – 15:00
środa: przeprowadzanie wywiadów środowiskowych.
czwartek – piątek: 09:00 – 13:00

Aktualności

Apel

Szanowni Państwo w związku z aktualnie trwającą pandemią, nawiązując do zaleceń Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne informujemy, iż do odwołania wnioski będą przyjmowane bez możliwości...

Informacja

Informujemy, że w dniu 24 grudnia 2020 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu będzie nieczynne.

Skip to content