Informujemy, iż Rada Powiatu Raciborskiego w dniu 30 listopada br. podjęła uchwałę w sprawie podziału środków PFRON.
Dokonano m.in. zwiększenia środków finansowych w ramach rehabilitacji społecznej tj.:
– zadania dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane na podstawie odrębnych przepisów.

Skip to content