Informujemy, iż od dnia 1 sierpnia 2020 roku osoby pełniące funkcję rodziny zastępczej, prowadzący rodzinny dom dziecka. dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby usamodzielniane uczące się mogą składać WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA DOBRY START na dziecko przebywające w pieczy zastępczej osobę, o której mowa w art. 37 ust 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. albo osobę usamodzielnianą opuszczającą pieczę zastępczą.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi przyznawania świadczenia oraz osób uprawnionych do pobrania świadczenia zawartymi w pouczeniu zamieszczonego na stronie druku wniosku.

Z uwagi na obowiązujący w Polsce stan epidemii zalecamy składanie wniosków za pośrednictwem poczty

 

Wniosek do pobrania
Skip to content