Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza im. M.Laury Meozzi w Pogrzebieniu typu socjalizacyjno – interwencyjnego, której organem prowadzącym jest Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki – Siostry Salezjanki z siedzibą w Warszawie. Placówka dysponuje 20 miejscami statutowymi. W grudniu 2011 roku Placówka otrzymała pozwolenie na utworzenie mieszkania usamodzielnienia w Raciborzu, w którym zamieszkali starsi wychowankowie Placówki i rozpoczęli przygotowanie do samodzielnego życia. Mieszkanie mieści się w Raciborzu przy ul. Piotrkowskiej 8 i przeznaczone jest dla 10 wychowanków. 

ul. Klasztorna 8, 
44-285 Pogrzebień, 
tel. 32 / 430 17 40, 
e-mail: pogrzebien2@cmw.waw.pl  

 

Skip to content