Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Kuźni Raciborskiej typu socjalizacyjnego, której organem prowadzącym jest Stowarzyszenie “Otwarte Serca Dzieciom”. Placówka dysponuje 30 miejscami statutowymi.

Placówka Opiekuńczo Wychowawcza,
ul. Mickiewicza 7,
47-420 Kuźnia Raciborska,
tel.: 32 / 418 92 52,
e-mail: powkuznia.raciborska@gmail.com 
Strona internetowa:  www.pow-kuznia.pl 

Dyrektor: Magdalena Strzelczyk

 

Skip to content