Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Kuźni Raciborskiej typu socjalizacyjnego, której organem prowadzącym jest Stowarzyszenie “Otwarte Serca Dzieciom”. Placówka dysponuje 30 miejscami statutowymi.

Placówka Opiekuńczo Wychowawcza
ul. Mickiewicza 7
47-420 Kuźnia Raciborska
tel.: 32 / 418 92 52
e-mail: powkuznia.raciborska@gmail.com
Strona internetowa:  www.pow-kuznia.pl

Dyrektor: Magdalena Strzelczyk