Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Samborowicach, której organem prowadzącym jest Stowarzyszenie “Otwarte Serca Dzieciom”. Placówka dysponuje 14 miejscami statutowymi..

Placówka Opiekuńczo Wychowawcza
ul. Opawska 7
47-470 Samborowice
tel.: 32 / 418 92 52

Dyrektor: Magdalena Strzelczyk

Skip to content