Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Raciborzu typu socjalizacyjnego, której organem prowadzącym jest Stowarzyszenie “Otwarte Serca Dzieciom”. Placówka dysponuje 14 miejscami statutowymi.

Placówka Opiekuńczo Wychowawcza
ul. Długa 34/1
47-400 Racibórz
tel.: 32 / 418 92 52

Dyrektor: Magdalena Strzelczyk