Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Cyprzanowie typu socjalizacyjnego, której organem prowadzącym jest Stowarzyszenie “Otwarte Serca Dzieciom”. Placówka dysponuje 14 miejscami statutowymi.

Placówka Opiekuńczo Wychowawcza
ul. Janowska 15
47-480 Cyprzanów
tel.: 32 / 454 91 36

Dyrektor: Magdalena Strzelczyk