Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, iż nastąpiła zmiana w sposobie składania wniosków w ramach pilotażowe programu „Aktywny samorząd”. Wnioski można składać w formie papierowej oraz w formie elektronicznej w systemie SOW https://sow.pfron.org.pl już od dnia 1 marca 2020 r.

W celu złożenia dokumentów należy posiadać PROFIL ZAUFANY lub podpis elektroniczny.
Aby uzyskać instrukcję utworzenia PROFILU ZAUFANEGO należy odwiedzić stronę:

https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/jst/aktualnosci/page/index.html

https://pz.gov.pl/pz/index

https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany

https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/profil-zaufany-ego-

lub zapoznać się z ofertą banku, w którym posiadają Państwo rachunki.

Skip to content