Zgodnie z art. 130 § 2 K.p oraz zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu z dnia 1 grudnia 2021 roku, dzień 24 grudnia 2021 roku ustanowiony został dniem wolnym od pracy dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu w zamian za święto 25 grudnia 2021 roku przypadające w dniu wolnym od pracy.

Skip to content