ul. Kolejowa 4, 
47-450 Krzyżanowice, 
tel/fax: 032 / 419 40 20, 
Dyrektor: s. mgr Alicja Batkiewicz, 

Dom przeznaczony jest dla dziewcząt niepełnosprawnych intelektualnie. Dysponuje 60 miejscami.
Opłata miesięczna za pobyt mieszkańca wynosi 3 721,00 zł.
DPS prowadzony jest przez Zgromadzenie SS. Franciszek MNP w Krzyżanowicach.