ul. Kolejowa 4
47-450 Krzyżanowice
tel/fax: 032 / 419 40 20
Dyrektor: s. mgr Alicja Batkiewicz

Dom przeznaczony jest dla dziewcząt niepełnosprawnych intelektualnie. Dysponuje 60 miejscami.
Opłata miesięczna za pobyt mieszkańca wynosi 3 721,00 zł.
DPS prowadzony jest przez Zgromadzenie SS. Franciszek MNP w Krzyżanowicach.