PCPR w Rciborzu informuje, że Naczelna Rada Adwokacka wraz z Okręgowymi Radami Adwokackimi zorganizowała skoordynowaną bezpłatną pomoc prawną dla obywateli Ukrainy – ofiar konfliktu wojennego. Przy radach adwokackich na terenie całego kraju. Pomoc w województwie śląskim i opolskim koordynują adwokaci

Katowiceadw. Karolina Kubista508 155 717kkubista@jkp.legal
 adw. Oleg Marcinowski504 025 962brak adresu
    
Opoleadw. Agnieszka Staszków – Bularz698 661 931agnieszka.staszkow-bularz@o2.pl

 

 

Повітовий центр допомоги родині

 в Рацібожі повідомляє, що Вища Адвокатська Рада спільно з Окружними Адвокатськими Радами  організували безоплатну скоординовану правову допомогу громадянам України – жертвам воєнного конфлікту. При радах адвокатів по всій країні. Допомогу в cльонскому та опольському воєводствах координують адвокати

Катовіцеадв. Кароліна Кубіста508 155 717kkubista@jkp.legal
 адв. Олег Марчіновський504 025 962немає електронної адреси
    
Ополеадв. Агнєшка Сташкув – Булаж698 661 931agnieszka.staszkow-bularz@o2.pl

 

 

Skip to content